Khi nào sử dụng Als và khi nào dùng Toen vì 2 từ này có nghĩa na ná nhau : “khi”
Wanneer gaan jullie trouwen? Als we een huis hebben
Wanneer ben je in Nederland gekomen? Toen ik twintig jaar was
Als ik ziek ben, ga ik niet naar school / Toen ik ziek was, ging ik niet naar school

Liên từ Als sử dụng ở thì hiện tại còn Toen để nói về việc đã xảy ra rồi
Als het regent, gaat de wedstrijd niet door/ Toen het regende, ging de wedstrijd niet door
Als je ziek bent, kun je beter thuisbleven/ Toen je ziek was, kon je natuurlijk geen huiswerk maken
Als het donker is, kun je niets zien/ Toen het donker was, kon je niets zien
Câu bắt đầu với Als có thể đảo ngược, còn câu bắt đầu với Toen thì chữ Toen luôn đứng đầu
De wedstrijd gaat niet door als het regent
Je kunt beter thuisbleven als je ziek bent
Je kunt niets zien als het donker is