…die, …dat, …waarin,…noemen we betrekkelijke voornaamwoorden. Ze hebben “betrekking op” woorden eerder in de zin: Ik pak de krant die op tafel ligt.
die, dat, waarin, …được gọi là đại từ quan hệ. Nó thay cho một danh từ ngay trước và liên kết hai mệnh đề với nhau.
1/ de vriend die…/ het huis dat….
de krant die….–> ik pak de krant die op tafel ligt ( mạo từ “de” thì dùng “die”, mệnh đề theo sau động từ nằm ở cuối câu)
het boek dat…–> ik pak het boek dat op tafel ligt ( mạo từ “het” thì dùng “dat”, mệnh đề theo sau động từ nằm ở cuối câu)
de boeken die….–> ik pak de boeken die op tafel liggen
de stad –> ik woon in een stad die tamelijk groot is
het dorp –> mijn broer woont in een dorp dat tamelijk klein is
de woning –> ik woon in een kleine woning die erg gezellig is
het huis –> mijn ouders wonen in een huis dat in het centrum ligt
de dorpen –> er zijn ook dorpen die tamelijk groot zijn
2/ de trein waar…in /het boek waar….in
waarin –> Ik ziet in een volle trein
 • De trein waarin ik zit is vol
 • De trein waar ik in zit is vol
waarin –> Ik zit in volle treinen
 • De treinen waarin ik zit zijn vol
 • De treinen waar ik in ik zijn vol
waarmee –> Ik kom met de trein
 • De trein waarmee ik kom is laat
 • De trein waar ik mee kom is laat
waardoor –> Ik kijk door het raam
 • Het raam waardoor ik kijk is groot
 • Het raam waar ik door kijk is groot
waarop –> Haar kind zit op de basisschool
 • De school waarop haar kind zit, is de basisschool
 • De school waar haar kind op zit, is de basisschool
waaruit — Anne drinkt uit een beker
 • De beker waaruit Anne drinkt, is bijna leeg
 • De beker waar Anne uit drinkt, is bijna leeg
metwie –> Het meisje met wie ik uitga heet Helga
waarmee –> Het meisje waarmee ik uitga heet Helga
naast wie –> De mensen naast wie ik woon komen uit Turkije
waarnaast –> De mensen waarnaast ik woon komen