Onregelmatige werkwoorden in de onvoltooid verleden tijd (o.v.t) en voltooid tegenwoordige tijd (v.t.t)

Trong tiếng Hà Lan có nhiều động từ ở thì hiện tại đơn thì có quy tắc mà ở thì quá khứ hoặc thì hiện tại hoàn thành thì lại bất quy tắc. Mấy động từ này phải học thuộc lòng thôi, chả có cách khác.

1/ Thì quá khứ
  • Hầu hết động từ bất quy tắc đều thay đổi phụ âm
spreken        sprak/spraken            heeft sproken
zitten            zat/zatten                    heeft gezeten
  • Một động từ bất quy tắc chỉ chia làm 2 loại : 1 cho chủ ngữ số ít (ik/hij/jij/je/jij/het) và 1 cho chủ ngữ số nhiều (wij/zij/jullie)
vd động từ schrijven (viết) và zingen (hát)
ik/hij/jij…                schreef              zong
wij/jullie/zij              schreven          zongen
  • Thì quá khứ cho động từ hebben, zijn, worden, và động từ khiếm khuyết (kunnen, moeten, mogen, zullen, willen)
                          hebben         zijn          worden            kunnen
ik                       had              was            werd               kon
je/jij/u               had              was            werd               kon
hij/zij/het          had              was            werd               kon
we/wij                hadden        waren         werden           konden
jullie                   hadden        waren         werden           konden
ze/zij                  hadden        waren         werden           konden

                          moeten         mogen     zullen            willen
ik                       moest           mocht       zou               wilde
je/jij/u               moest           mocht       zou               wilde
hij/zij/het          moest           mocht       zou               wilde
we/wij                moesten      mochten    zouden         wilden
jullie                   moesten      mochten    zouden         wilden
ze/zij                 moesten      mochten    zouden         wilden

2/ Động từ bất quy tắc cho Thì hiện tại hoàn thành

quy tắc thường thấy là là hebben/zijn + quá khứ phân từ ge+động từ gốc (hoặc có hoặc không có đổi phụ âm)+en
vd:
slapen –> heeft geslapen
vallen  –>  is gevallen

Động từ bất quy tắc trong ngôn ngữ nào cũng có 1 sớ dài tầm 5-10 trang A4, size chữ 12  :), trong tiếng Hà Lan cũng vậy, mất nhiều năm trời để hình dung ra nó cho nên đừng nản nha bạn
————————————

Đây là bảng danh sách động từ bất quy tắc, bạn xem thêm nhé:

http://www.mijnwoordenboek.nl/ww.php  ( cần tra từ gì thì gõ từ đó vào ô tìm kiếm, danh sách sẽ hiện ra cách dùng động từ cho tất cả các thì luôn )
hoặc http://www.dutchgrammar.com/nl/?n=Verbs.ir03

(soạn bởi admin T.L)