Những động từ như : opbellen, voorzeggen, nakijken, tegenkomen….gọi là động từ phân tách (scheibare werkwoorden).
Động từ này thuộc loại rắc rồi bực mình nhất vì khi thì nó đi cùng nhau khi thì nó tách nhau ra, một nữa đứng đầu một nữa đứng cuối, lúc chia ở dạng quá khứ thì chỉ có một nữa là chia thôi còn nữa còn lại giữ nguyên. Nó làm cho logic đăt câu của người dùng loạn xạ cả lên

Khi đặt câu sử dụng động từ phân tách thì phần sau của động từ này đứng gần chủ ngữ và phần đầu lại đứng cuối câu
 • opbellen: Ik bel je morgen op ( tôi sẽ gọi cho bạn ngày mai)
 • voorzeggen: Jacfer zegt de antwoorden voor
 • nakijken : De docent kijkt de proefwerken na (giáo viên xem bài kiểm tra)
 • tegenkomen: Ik kom Ahmed op de markt tegen (tôi gặp Ahmed ở chợ)
 • aankomen: De trein komt om negen uur aan ( tàu đến lúc 9h)
 • opstaan : Ik sta altijd op zeven uur op ( tôi luôn dậy lúc 7h)
Một số động từ khác như: weggaan, afspreken, binnenkomen, meenemen, nadenken, neerzetten, tegenhouden, uitnodigen, schoonmaken, ademhalen, overschrijven…cũng là đông từ phân tách
Khi đi cùng với trợ động từ Zullen, Willen, kunnen, moeten, komen, mogen thì động từ phân tách ko tách nữa mà đứng cùng nhau
 • Zullen we voor morgen afspreken?
 • Wil je ook weggaan?
 • Kun jij dit voor mij overschrijven?
 • Moet je deze tas niet meenemen?
 • Kom je mij helpen schoonmaken?
 • Mogen we binnenkomen?
Khi đi cùng với động từ “đi kèm với “te” “ (trong note lần trước ad đã ghi) như: proberen, vergeten, zitten…thì giữa động từ phân tách sẽ có kèm chữ “te” vô nữa
 • Hafid probeert zijn vriend op te bellen
 • Vergeet je niet je jas mee te nemen?
 • Zit je uit te rusten?
Những động từ bắt đầu bằng chữ ver/ her/be thì ko phải là động từ phân tách
(vd: verhuizen, verkopen, herhalen, betalen)
7/1/2016
Admin – Page : Cùng học tiếng Hà Lan