Verplichte verzekeringen – những bảo hiểm bắt buộc phải đóng tại HL (phần 1)
(lưu ý: đây là một trong những nội dung có thể sẽ đề cập trong phần thi KNM-A2)
————

Basisverzekering | zorgverzekering ( bảo hiểm sức khoẻ)

Je zorgverzekering bestaat uit twee delen, de basisverzekering en de aanvullende zorgverzekering. De basisverzekering is voor iedereen gelijk en daar heeft elke Nederlander recht op. Deze verzekering is verplicht en moet je afsluiten. De zorgverzekeraar is ook altijd verplicht om je te accepteren voor deze verzekering.

Bảo hiểm sức khoẻ gồm 2 phần: phần bắt buộc và phân bổ sung. Phần bắt buộc thì bằng nhau và mỗi công dân HL đều có quyền. Đây là phần bắt buộc phải đóng. Nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm bắt buộc phải chấp nhận bán loại bảo hiểm cho bạn

Autoverzekering | WA-verzekering ( bảo hiểm xe ô tô)

Heb je een auto op je naam staan? Dan ben je verplicht om hiervoor minimaal een WA-verzekering af te sluiten. Dit is een verzekering voor de schade die je met de auto toebrengt aan anderen. De WA-verzekering is verplicht voor alle voertuigen die zijn bedoeld om mechanisch of elektronisch mee te kunnen rijden. Naast auto’s geldt dit bijvoorbeeld ook voor motoren, brommers, scooters, brommobielen, snorfietsen, bussen, vrachtwagens, trekkers en moderne voertuigen zoals de segway, trikke en stint. De enige voertuigen waarvoor geen WA-verzekering hoeft te worden afgesloten zijn voertuigen die langs de rails rijden (treinen, trams) en fietsen met trapondersteuning.

Bạn có xe hơi riêng đứng tên mình? Như vậy thì bạn bắt buộc phải mua gói bảo hiểm tối thiểu cho xe. Bảo hiểm này trả cho việc hư hỏng mà xe bạn gây cho xe người khác. Đây là loại bảo hiểm bắt buộc cho mọi phương tiện giao thông có động cơ mô tô hoặc điện. Không những ô tô mà các phương tiện như xe máy, xe mô tô, bus, xe tải, xe kéo….segway, trikke cũng phải đóng. Chỉ có xe đạp và xe gắn liền với đường ray ( xe lửa, tàu điện ) thì ko phải đóng

Opstalverzekering ( baỏ hiểm nhà ở)

Heb je een koophuis? Dan is een opstalverzekering eigenlijk niet verplicht vanuit de wet. Maar de hypotheekverstrekker verplicht je bijna altijd een opstalverzekering af te sluiten voor jouw huis als je een hypotheek van bij ze afsluit. Met een opstalverzekering ben je verzekerd voor schade aan jouw huis. Denk bijvoorbeeld aan schade door brand, water of storm. Mocht het huis volledig afbranden kan het opnieuw worden gebouwd.

Bạn mua một căn nhà? Theo luật thì bạn không nhất thiết phải đóng bảo hiểm này nhưng các nhà môi giới/ ngân hàng đều bắt buộc bạn phải ký hợp đồng bảo hiểm này khi bạn vay tiền để mua nhà. Bảo hiểm này chi trả cho những hư hại liên quan đến căn nhà ví dụ cháy nổ, bão lụt, nước ngập. Nếu nhà bị cháy hoàn toàn thì nó sẽ thanh toán để bạn xây lại nhà mới.

Motor- of brommerverzekering ( bảo hiểm xe máy, xe mô tô)

Vanaf het moment dat je een motor of brommer of je naam hebt staan, ben je wettelijk verplicht deze WA te verzekeren. Je bent dan verzekert tegen de schade die je maakt aan andere. Zo beschermt de overheid je mede weggebruikers. Rij jij zelf tegen een paaltje of veroorzaak je een ongeval? Dan ben je dus niet verzekerd. Hiervoor kun je wel een extra dekking afsluiten, de WA + Volledig casco dekking. Deze extra dekking is niet verplicht, maar vaak wel verstandig.

Từ giây phút bạn có xe mô tô hoặc xe máy đứng tên mình thì bạn bắt buộc phải mua bảo hiểm cho nó. Bảo hiểm sẽ chi trả cho những thiệt hại bạn gây cho xe khác. Như thế chính phủ bảo đảm quyền lợi cho những người sử dụng phương tiện giao thông khác trên đường. Nếu bạn tự tông vô cột hoặc bạn gây ra tai nạn? Bạn sẽ không được bảo hiểm này chi trả. Nếu muốn thì bạn có thể mua thêm phần mở rộng: gói căn bạn + gói mở rộng. Phần này không bắt buộc nhưng khá là khôn ngoan nếu bạn có nó.

————-
Phần 2: những loại bảo hiểm không bắt buộc ( kì sau)