Ad sưu tập những mẫu câu dường như trong email nào cũng hay sử dụng, chừng nào bạn cần viết email thì mở ra copy vào cho nhanh. Có 2 kiểu viết email là trang trọng và thân mật, ad có để trong ngoặc kép […] để bạn chọn lựa cho tình huống phù hợp.
Đầu email
Geachte mevrouw/dhr……………: xưng hô trang trọng hay dùng trong kinh doanh
Hoi/Lieve/ Beste…………: xưng hô cho thân mật hay dùng cho người thân, bạn bè
Nội dung chi tiết
1/ Mở đầu:
Zoals we telefonisch hebben afgesproken,……….: như đã trao đổi qua điện thoại…………..[trang trọng]
Met betrekking tot …: liên quan đến việc…[trang trọng]
Ten aanzien van …: tham chiếu về việc….[trang trọng]
Wij schrijven u naar aanleiding van … chúng tôi viết mail cho bạn về việc……..[trang trọng]
Uw bedrijf werd mij door … zeer aanbevolen …công ty của quý vị được đánh giá cao bởi….[trang trọng]
Ik schrijf u om na te vragen over ….tôi viết cho bạn để hỏi về việc….[thân mật]
2/ Đặt vấn đề
Zou u het erg vinden om …bạn có vui lòng..[trang trọng]
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over …chúng tôi rất biết ơn khi bạn vui lòng gửi thông tin chi tiết về việc….[trang trọng]
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u … tôi rất biết ơn nếu bạn….[ít trang trọng]
Zou u mij alstublieft … kunnen sturen …: bạn làm ơn gửi cho tôi….[trang trọng]
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van …..:chúng tôi quan tâm đến vấn đề….[trang trọng]
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u … produceert …: theo như trong quảng cáo thì bạn có….
Het is ons oogmerk om …: ý định của chúng tôi là
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en …: chúng tôi xem xét rất kỹ bài trình bày của bạn và….
Wij moeten u helaas meedelen dat …: chúng tôi rất tiệc thông báo với bạn là…
In de bijlage vindt u een gedetailleerd overzicht met……….: trong file đính kèm ông bà sẽ thấy thông tin chi tiết về…….
te informatie: thông tin thêm để bạn tham khảo ( tiếng anh là FYI – for your information)
Câu kết
We hopen spoedig uw antwoord te mogen ontvangen, (chúng tôi hy vọng nhận được câu trả lời sớm nhất )
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken. (tôi sẽ rất biết ơn nếu bạn xem xét vấn đề này nhanh nhất có thể)
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat .. (vui lòng trả lời nhanh nhất có thể, bởi vì…)
We zien uw beslissing met belangstelling tegemoet, (chúng tôi mong chờ quyết định của bạn)
Nogmaals onze oprechte excuses, (một lần nữa chúng tôi vô cùng xin lỗi…)
Bedankt voor uw tijd en uw aandacht, (cám ơn thời gian và sự chú ý của bạn)
We kijken er naar uit om zaken met uw bedrijf te doen, ( chúng tôi hy vọng sẽ hợp tác với công ty của bạn)
Ik verheug mij op de samenwerking. ( tôi mong chờ sự hợp tác sắp tới)
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak. (cám ơn vô cùng đã giúp tôi trong vấn đề này)
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken. (tôi mong chờ được trao đổi với bạn vấn đề này)
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is … (vui lòng liên lạc với tôi, số phone của tôi là…)
Ik hoor graag van u. (mong chờ hồi âm của bạn)
Mocht u meer informatie nodig hebben dan bent u welkom om contact op te nemen (Nếu bạn cần thêm thông tin gì thì hãy nói cho chúng tôi biết)
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken. ( nếu bạn thêm thông tin thì có thể liên lạc với tôi)
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.( nếu bạn thêm thông tin thì có thể liên lạc với tôi)
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn. ( vui lòng cho chúng tôi biết nếu chung tôi có thể giúp gì thêm cho bạn)
In afwachting van uw reactie
Bij voorbaat dank. (cám ơn trước)
Nogmaals bedankt, (cám ơn một lần nữa)
Ik hoop dat alles een stuk duidelijker is geworden, ( tôi hy vọng rằng mọi thứ đã trở nên rõ ràng hơn)
Ik kan niet wachten om je binnenkort weer te treffen, ( tôi không thể chờ đợi để mong được gặp bạn sớm hơn nữa)
Ik hoop je snel weer te zien, ( tôi mong gặp bạn sớm)
De groeten aan de familie, ( gửi lời chào đến cả gia đình)
De beste wensen aan Richard en de kinderen, ( cho tôi gửi lời chúc tới Richard và bọn trẻ)
Ik hoop dat je wat meer begrip voor mijn situatie hebt gekregen ( tôi hy vọng là bạn đã hiểu rõ hơn về tình huống hiện tại của tôi)
Het was fijn om je eindelijk alles eens goed uit te leggen, (rút cuộc thì tôi cũng đã giải thích tất cả cho bạn)
Mocht je nog vragen hebben over de informatie dan ben je meer dan welkom om contact op te nemen (nếu bạn cần hỏi thì đừng do dự liên lạc với tôi)
Cuối email:
Met vriendelijke groet/ Yours faithfully/ một cách chân thành
Hoogachtend/ Respectfully yours/ trân trọng
Groeten/regard/ xin chào
Met de beste groeten,/ best regards.