Waarom zijn boeken zo duur? Hoe kan het eerlijk zijn dat iemand met minder dan het minimale inkomen niet de gelegenheid heeft om boeken te kopen?

Vì sao mà sách ở Hà Lan quá mắc vậy? Làm sao gọi là công bằng được khi một người có thu nhập ít hơn mức tối thiểu không có cơ hội mua sách ?

————
Dit komt door de wet op de vaste boekenprijs.
Sách mắc là do phải tuân theo luật quy định về cố định giá cả

De Wet op de vaste boekenprijs is een Nederlandse wet, die tot doel heeft een brede beschikbaarheid en pluriform aanbod van boeken te bevorderen.

Luật quy định giá cố định cho sách là luật Hà Lan, với mục đích mang lại sự phong phú và đa dạng cho các thể loại sách

De wet verplicht uitgevers de verkoopprijs voor een boek vast te stellen, zodra dit in het handelsverkeer wordt gebracht. Hierdoor heeft een boek overal dezelfde vaste prijs, bij de boekhandel, internetverkoper of supermarkt.
Luật bắt buộc các nhà xuất bản đưa ra mức giá cố định cho sách được bán ra, ngay khi nó được phát hành. Vì thế mà giá sách gần như là ngang nhau, ở hiệu sách, trên mạng hay trong siêu thị

Dit biedt uitgevers de ruimte om ook minder winstgevende boeken uit te geven en boekverkopers de mogelijkheid om een breed assortiment te voeren.
Nó giúp cho các nhà xuất bản có cơ hội bán ra những quyển sách ít mang lại lại lợi nhuận và những cửa hàng bán sách đa dạng hoá chủng loại hàng.

Daarnaast biedt de wet de uitgever mogelijkheden voor een beperkte periode actieprijzen vast te stellen. Na een half jaar mag een uitgever de prijs van een boek aanpassen, na een jaar mag hij de vaste prijs van een boek opheffen.
Hơn nữa nhà xuất bản có cơ hội khuyến mãi sau một thời gian nhất định. Sau nữa năm họ có thể điều chỉnh giá sách, sau một năm họ có quyền giảm giá.

Schoolboeken zijn uitgezonderd van de vaste boekenprijs, evenals tweedehands boeken. Ook voor e-books geldt geen vaste boekenprijs.
Sách giáo dục cho trường học thì ko nằm trong danh mục sách phải cố định giá cũng như sách cũ và sách ebook.

Ongeveer de helft van de Europese landen (waaronder Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje) kent een soortgelijke wet.
Gần như một nữa các quốc gia châu Âu ( Đức, Pháp, Ý, TBNha) cũng có luật tương tự như vậy

—————
Vì giá sách quá mắc cho nên các bạn có thể mua sách cũ tại hệ thống cửa hàng http://www.books4life.nl/

Họ có cửa hàng ở khá nhiều thành phố:
Amsterdam Eindhoven Groningen Nijmegen
Tilburg Utrecht

Họ là tổ chức phí chính phủ, tất cả mọi người làm việc ở đó đều là tình nguyện viên. Họ nhận được sách quyên tặng từ các nhà hảo tâm, những người ko có nhu cầu sử dụng sách nữa…giá sách bán ra với mức gần như cho không từ 50 cent đến 3e một quyển. Lợi nhuận thu được sẽ chi trả cho các hoạt động của tổ chức ân xá quốc tế (Amnesty) và một số dự án từ thiện khác

Ngoài ra bạn có thể mua sách ở cửa hàng đồ second hand như Hetgoed hoặc Maarkplaats.