Bài trắc nghiệm số 1

Click vào nút “Star quiz” để bắt đầu làm bài. Bài kiểm tra này không cài đặt thời gian nên bạn cứ từ từ mà làm.

Sau khi làm xong bạn có thể click vào nút “View questions” để xem đáp án

Chúc bạn học được nhiều ý hay !