Hà Lan nay đã khác xưa, từ ngày có nhiều người nhập cư vào, tình hình xã hội ngày càng phức tạp hơn, đơn cử là ngày càng nhiều trộm cắp xảy ra khắp nơi. Do đó bạn nên biết về ứng dụng Buurtwhatsapp.

Đây là một nhóm Whatsapp được hợp lại gần như ở mỗi làng trong mỗi thành phố ở Hà Lan để báo cho nhau tình hình an toàn xung quanh làng, hàng xóm, thành phố. 

Een BuurtWhatsApp is een WhatsApp-groep die zich richt op het signaleren van verdachte situaties in een bepaalde wijk, buurt, dorp of stad. Het is een burgerinitiatief en dient als moderne vorm van buurtwacht.

Ứng dụng này cung cấp thêm tai mắt cho cảnh sát và những nhà quản lý. Những nhà làm luật không phải lúc nào cũng cập nhật được hết tin tức. Nhờ có ứng dụng mà công dân cảnh giác được khu vực rộng hơn. 

Het doel van een BuurtWhatsApp is het zorgen voor meer ogen en oren voor de politie en andere toezichthouders. Wettelijke toezichthouders kunnen nu eenmaal niet op iedere hoek of straat staan. Door een BuurtWhatsApp kunnen burgers zelf een groot gebied in de gaten houden.

Với sự cập nhật những tình huống đáng nghi ngờ trong ứng dụng, mỗi nhà sẽ trở nên cảnh giác hơn và có thể để mắt tới những đối tượng tình nghi. Trong lúc đó thì cảnh sát sẽ được thông báo và họ sẽ đưa ra hành động phù hợp.

Met het melden van verdachte situaties in een BuurtWhatsApp, worden buurtbewoners snel gewaarschuwd en kunnen zij de verdachte in de gaten houden. Ondertussen kan de politie worden ingelicht en tot eventuele actie overgaan.

Ở Hà Lan có khoảng 1300 cụm dân cư đang sử dụng ứng dụng WhatsApp này !  Nhiều làng và thành phố đã khá thành công với nó. Có nhiều tội phạm bị bắt giữ và tổng số vụ trộm trong nha và vài cửa hàng giảm đáng kể 

In Nederland zijn inmiddels meer dan 1300 buurten met een dergelijke WhatsApp-groep! In diverse dorpen en steden in Nederland heeft de BuurtWhatsApp inmiddels al tot succes geleid. Er zijn criminelen aangehouden en het aantal woninginbraken is in sommige wijken gedaald.

Tìm hiểu xem khu vực của bạn có ứng dụng này không? xem thêm ở WABP.nl

Logo-app-icoon-transp-klein-150x150Benieuwd of uw wijk aan buurtpreventie via WhatsApp doet? Neem dan een kijkje op de kaart van onze partner WABP.nl.


Lưu ý: Whatsapp là một ứng dụng chat miễn phí tương tự như Viber, mình không tìm ra tên group trong đó mà mình phải được mời vào nhóm bằng cách gửi mail thông tin của mình cho nhóm Buurtwhatsapp gần nhà mình. Họ sẽ add mình vào nhóm sau khi có số điện thoại của mình.