Het Nederlandse belastingsysteem is behoorlijk ingewikkeld en staat bol van de heffingskortingen en aftrekposten. Iedereen komt wel ergens voor in aanmerking. Maar dan moet je dat natuurlijk wél weten.

Hệ thống thuế của Hà lan khá là phức tạp và có nhiều điều khoản về giảm thuế và khấu trừ thuế. Ai cũng có thể áp dụng được ở đâu đó. Nhưng bạn cần phải biết cụ thể nó như thế nào.

Maart 2016. Dat betekent: tijd voor de belastingaangifte 2015. Je inkomen van 2015 dient als basis voor de aangifte inkomstenbelasting 2016. Je kunt je belastbaar inkomen verlagen door gebruik te maken van aftrekposten.

Tháng 3/2016 là thời gian để báo cáo thuế cho năm 2015. Thu nhập của bạn trong năm 2015 là cơ sở để tính thuế năm 2016. Bạn có thể giảm thu nhập chịu thuế bằng việc áp dụng các điều khoản khấu trừ.

De meest bekende aftrekpost is de hypotheekrenteaftrek. Maar er is meer.. Veel mensen besteden weinig aandacht aan aftrekposten, terwijl dit dé manier is om wat te besparen. 

Con số được khấu trừ thuế phổ biến nhất là khấu trừ lãi suất vay mua nhà. Nhưng còn nhiều hơn nữa. Rất nhiều người ít để ý đến việc khấu trừ thuế, trong khi đây là cách để tiết kiệm  tiền ( khi được khấu trừ thuế thì chi phí của bạn tăng lên, thu nhập giảm xuống và dĩ nhiên đóng thuế ít hơn).

De basis: wat is een aftrekpost? ( Kiến thức căn bản: khấu trừ thuế là gì?)

Aftrekposten zijn bepaalde uitgaven die je van de Belastingdienst mag aftrekken van je belastbaar inkomen. Stel, je hebt een belastbaar inkomen van € 35.000. Over het grootste deel van dit inkomen betaal je het belastingtarief van 42%. Je telt de aftrekposten waarvoor je in aanmerking komt bij elkaar op en trekt dit af van je belastbaar inkomen. Heb je bijvoorbeeld € 5.500 aan aftrekposten, dan daalt je belastbaar inkomen naar € 29.500. Je betaalt dan € 2.300  (42% van € 5.500) minder belasting.

Khấu trừ thuế là khoản chi phí nhất định được sở thuế cho phép trừ vào thu nhập chịu thuế. Hình dung nhé, bạn có thu nhập chịu thuế là 35000E. Phần lớn thu nhập này sẽ chịu thuế là 42%. Bạn tính các khoản khấu trừ mà bạn được hưởng hợp lệ và trừ nó vào thu nhập chịu thuế. Chẳng hạn như bạn được khấu trừ 5.500E ( từ lãi suất vay mua nhà, chi phí khám chữa bệnh, chi phí học hành..) , như vậy thì thu nhập chịu thuế của bạn chỉ còn 29.500E. Và bạn trả ít hơn 2.300E ( 42% từ 5.500E) tiền thuế

Negen belangrijke aftrekposten uitgelicht ( 9 loại khấu trừ thuế quan trọng)

  • Aftrekpost Hypotheekrente  ( khấu trừ lãi suất vay mua nhà)

Een van de meeste gebruikte aftrekposten is de hypotheekrenteaftrek. De rente die jij betaalt over je hypotheek is voor een periode van maximaal 30 jaar aftrekbaar. De afsluitdatum van de hypotheek is hierbij de peildatum. Koop je een nieuwe woning met een hogere hypotheek? De rente die je betaalt over het extra bedrag is vanaf dat moment opnieuw 30 jaar aftrekbaar.

Một trong những chi phí được khấu trừ phổ biến nhất là chi phí lãi suất vay mua nhà. Lãi suất bạn trả cho việc vay mua nhà  được tính tối đa 30 năm. ( nhớ là chỉ được khấu trừ lãi suất vay trên khoản nợ vay mua nhà thôi nhé, chứ không phải toàn bộ số tiền đi vay được khấu trừ)  Ngày chốt hợp đồng vay được tính là cột mốc. Bạn mua một căn hộ với với khoản vay cao? Lãi suất bạn trả cho khoản vay này từ thời điểm cột mốc đến 30 năm sau được khấu trừ thuế.

  • Aftrekpost Eigen woning – huis gekocht? ( khấu trừ chi phí liên quan đến căn nhà của chính bạn – mua nhà)

Heb jij afgelopen jaar een huis gekocht? Een deel van de kosten die je hierbij hebt gemaakt, kun je als aftrekpost aandragen. Hier vallen bijvoorbeeld de afsluitkosten, de kosten voor het opstellen van de hypotheekakte en de kosten van de woningtaxatie onder. Hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie? Ook de kosten voor NHG zijn aftrekbaar. Al deze kosten zijn aftrekbaar in het jaar waarin je de woning koopt.

Năm vừa rồi bạn mua nhà? Một phần chi phí này được khấu trừ thuế trong tương lai. Chẳng hạn như chi phí hoàn thiện hợp đồng, chi phí mở hợp đồng cho việc vay  và tiền thuế cần đóng cho căn nhà. Bạn vay mua nhà với chương trình bảo đảm vay quốc gia (NHG) ? Chi phí cho NHG cũng được khấu trừ. Tất cả các loại chi phí này được khấu trừ vào năm bạn mua căn nhà. ( nhớ là chỉ những chi phí linh tinh giấy tờ liên hành chính liên quan đến vay mua nhà (của chính bạn) mới được khấu trừ nhé, chứ chi phí trả góp hàng tháng cho căn nhà đó không đuợc khấu trừ đâu)

  • Aftrekpost Eigen woning – hypotheek overgesloten ( khấu trừ chi phí liên quan đến căn nhà của bạn – hạ thấp mức vay mua nhà)

Veel Nederlanders hebben in 2015 hun hypotheek overgesloten naar een lagere hypotheekrente. Hier komen vaak verschillende kosten bij kijken, die je kunt aandragen als aftrekpost: de advies-, taxatie- en notariskosten. Ook een eventueel betaalde boeterente is aftrekbaar.

Nhiều người Hà Lan trả sớm khoản vay mua nhà trong năm 2015 để hạ thấp lãi suất vay. Điều này sẽ phát sinh nhiều chi phí liên quan mà bạn có thể khấu trừ: chi phí tư vấn, thuế, phí công chứng. Một khoản phạt nhất định cho việc trả sớm khoản vay mua nhà cũng được khấu trừ. ( giải thích thêm: khi bạn vay mua nhà trong thời điểm 20 năm, thì ngân hàng sẽ ấn định cho bạn khoản tiền phải trả hàng tháng với lãi suất vay đi kèm, 10 năm sau này khi bạn có thêm thu nhập thì bạn muốn trả bớt tiền vay để lãi suất hạ xuống thì ngân hàng sẽ áp dụng một mức phạt nào đó khi bạn muốn trả sớm, với lý do là như thế khoản lợi nhuận của họ bị thay đổi ) 

  • Aftrekpost Studiekosten ( khấu trừ chi phí học hành)

Wie in 2015 een studie of cursus gevolgd heeft en hier zelf de rekening van betaald heeft (dus niet je werkgever) kan deze kosten aftrekken. Hierbij geldt een niet-aftrekbare drempel van €250. Deze aftrekpost geldt niet alleen voor studie- of collegegeld, ook benodigdheden als boeken of ander materiaal kunnen aangedragen worden als aftrekpost. Het moet wel gaan om een opleiding gericht op je (toekomstig) beroep. Een hobbycursus komt dus niet in aanmerking.

Ai theo đuổi một khoá học trong năm 2015 và bản thân trả những chi phí này ( không phải công ty) thì chi phí này sẽ được khấu trừ. Điều này sẽ được áp dụng cho mức miễn khấu trừ 250E đầu tiên ( nghĩa là chi phí 250E đầu tiên không được khấu trừ thuế). Loại khấu trừ này không những áp dụng cho học hành – học phí, mà những chi phí liên quan như sách vở và dụng cụ cần thiết cho việc học. Chi phí này  phải liên quan đến nghề nghiệp tương lai của bạn. Một khoá học cho sở thích cá nhân thì không được tính vào.

Voor studenten die enige vorm van studiefinanciering ontvangen (bijvoorbeeld het studentenreisproduct of een lening) geldt deze aftrekpost per 2015 niet.

Với những sinh viên được nhận những loại học bổng, vay học phí thì khoản tiền này sẽ không được khấu trừ năm 2015.

  • Aftrekpost Giften ANBI ( Algemeen Nut Beogende Instellingen) – (khấu trừ chi phí làm từ thiện)

Wie regelmatig een donatie doet aan een goed doel, mag dit aftrekken voor debelastingaangifte. Voorwaarde is wel, dat het goede doel geregistreerd staat als ANBI. De gift is aftrekbaar wanneer deze hoger is dan 1% van je inkomen. Of wanneer het om een periodieke gift gaat. Een periodieke gift is een donatie gedurende minimaal 5 jaar. Zo’n gift moet officieel op papier vastgelegd worden. 

Những ai thường làm từ thiện có thể được khấu trừ khoản phí này. Điều kiện là, bạn phải gửi tiền cho những tổ chức từ thiện được đăng kí hợp lệ (ANBI). Số tiền này được khấu trừ nếu nó lớn hơn 1% thu nhập của bạn. Hoặc khi nó là khoản tài trợ thường xuyên. Khoản này được gửi tặng cho tổ chức từ thiện ít nhất 5 năm. Những loại tài trợ này phải được ghi nhận chính thức trên giấy tờ.

  • Aftrekpost Zorgkosten ( khấu trừ chi phí sức khoẻ)

Bij deze aftrekpost gaat het om zelf betaalde ziektekosten die niet worden gedekt door je (aanvullende) zorgverzekering of die onder het eigen risico van de verzekering vallen. De rekening van je tandarts valt hier bijvoorbeeld onder als je hiervoor geen aanvullende verzekering had. Hetzelfde geldt voor behandelingen door een logopedist, fysiotherapeut, homeopaat of acupuncturist waarvoor je je niet aanvullend hebt verzekerd.

Loại khấu trừ này liên quan đến cá nhân tự trả tiền liên quan đến sức khoẻ mà không được chi trả bởi bảo hiểm hoặc chi phí này rơi vào phần chi phí đồng chi trả với bảo hiểm. Chi phí trả cho nha sĩ sẽ được khấu trừ nếu như bạn không mua bảo hiểm nha khoa. Tương tự, chi phí điều trị với nhà trị liệu ngôn ngữ, vật lý trị liệu, châm cứu, homeopathy ( vi lượng đồng căn) …khi không được bảo hiểm thanh toán thì được khấu trừ.

Ouders opgelet: Je mag niet alleen je eigen ziektekosten en de ziektekosten die je fiscaal partner heeft gemaakt opvoeren als aftrekpost. Ook de zorgrekeningen die je betaald hebt voor eventuele kinderen die jonger zijn dan 27 jaar gelden als aftrekpost.

Ai có con cần chú ý: Bạn không những được khấu trừ những chi phí liên quan đến sức khoẻ cho bản thân, cho vợ/chồng mà chi phí trả cho con ( dưới 27 tuổi) cũng được khấu trừ.

Er geldt een niet-aftrekbare drempel van tenminste €254 (fiscale partners) of €127 (niet-fiscale partners) voor zorgkosten. De exacte hoogte is afhankelijk van je inkomen.

Chi phí tự chi trả đầu tiên 254E ( cho đối tác cùng đóng thuế với bạn )  hoặc 127E (cho  đối tác không cùng đóng thuế với bạn) sẽ không được khấu trừ. Con số chính xác phụ thuộc vào thu nhập của bạn.

  • Aftrekpost Medische hulpmiddelen ( khấu trừ chi phí dụng cụ  hỗ trợ y tế)

De lijst van medische hulpmiddelen die gelden als aftrekpost wordt ieder jaar korter. Ook lijkt de lijst vrij willekeurig. Steunzolen, een gehoorapparaat of een apparaat waarmee je met een vingerprik je bloedwaarden kunt meten, gelden nog steeds als aftrekpost. Maar bij de kosten van bijvoorbeeld krukken, een looprek, een scootmobiel of een rolstoel geldt dat niet. Bekijk de pagina van Belastingdienst voor een compleet overzicht.

Danh sách những dụng cụ hỗ trợ y tế được khấu trừ mỗi năm lại ngắn hơn và nó khá là ngẫu nhiên. Dụng cụ chỉnh hình, máy trợ thính hoặc dụng cụ đo nồng độ máu bằng cách lấy mẫu máu nhỏ trên ngón tay vẫn được tính khấu trừ hợp lệ. Những dụng cụ như nạng gỗ, xe lăn, xe máy dành cho người tàn tật sẽ không được tính. Xem danh mục những món dụng cụ được khấu trừ ở link trên

Voor medische hulpmiddelen geldt dezelfde inkomensafhankelijke drempel als voor zorgkosten.

Những dụng cụ y tế áp dụng tương tự điều khoản đồng chi trả như chi phí sức khoẻ. ( nghĩa là Chi phí tự chi trả đầu tiên 254E ( cho đối tác cùng đóng thuế với bạn )  hoặc 127E (cho  đối tác không cùng đóng thuế với bạn) sẽ không được khấu trừ. Con số chính xác phụ thuộc vào thu nhập của bạn. )

  • Aftrekpost Verhuurkosten ( khấu trừ chi phí cho thuê nhà) 

Verhuur jij je huis of appartement wel eens via Airbnb aan toeristen? Dan ben je verplicht om 70 procent van je inkomsten aan te geven. Hier staat tegenover dat gemaakte kosten voor verhuur mag aftrekken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan wervingskosten voor Airbnb, extra stookkosten, schoonmaakkosten en toiletspullen.

Bạn cho thuê nhà, căn hộ của mình qua Airbnb cho khách du lịch? Như vậy thì bạn bắt buộc báo cáo 70% thu nhập của bạn. Những chi phí phát sinh để chuẩn bị cho căn phòng cho thuê được quyền khấu trừ. Chẳng hạn như chi phí dọn dẹp, vật dụng toilet, chi phí sưởi ấm, chi phí dịch vụ cho airbnb…

  • Aftrekpost Reiskosten ( khấu trừ chi phí đi lại)

Reis je naar je werk met het openbaar vervoer en krijg je je reiskosten niet of niet volledig vergoed? Dan heb je mogelijk recht op reisaftrek. Je moet dan wel beschikken over een reis- of openbaarvervoerverklaring. Wie met OV-chipkaart reist kan een uitdraai maken van de gemaakte reizen.

Bạn đi làm bằng phương tiện công cộng và chi phí này không được hoàn trả lại một phần hoặc hoàn toàn? Như vậy thì bạn có quyền khấu trừ chi phí đi lại. Bạn cần phải có chứng từ hợp lệ. Những ai sử dụng thẻ điện từ OV chip card thì có thể in ra phần chi phí phát sinh này.

Belangrijk: schuif met de aftrekposten! ( quan trọng: phân bổ hợp lý các khoản được khấu trừ)

Als fiscaal partners kun je samen aangifte doen. Vallen jullie onder verschillende belastingtarieven, dan is het interessant om met aftrekposten te schuiven. Aftrekposten leveren immers meer op naar mate je meer belasting betaalt: ken ze daarom toe aan degene die in het hoogste belastingtarief valt.

Bạn có thể cùng báo cáo thuế với fiscaal partners ( ở đây là người sống cùng bạn, có thể là vợ/chồng, bạn trai, bạn gái). Thu nhập của 2 người rơi vào mức áp dụng thuế khác nhau, như vậy thì bạn cần phân bổ các khoản khấu trừ hợp lý. Người nào phải đóng thuế cao thì các khoản khấu trừ càng có lợi

Het schuiven met aftrekposten is een koud kunstje met het aangifteprogramma. Gewoon uitproberen dus. Handig om te weten: je hoeft de te betalen belasting pas echt over te maken als het bedrag € 46 of hoger is. Lukt het jou en je fiscaal partner om voor één van jullie maximaal € 45 te realiseren, dan betaal je dus niets. Dat scheelt weer iets!

Bạn có thể dùng chương trình báo cáo thuế để phân bổ các loại khấu trừ thuế. Hãy thử xem. Thông tin hữu ích cần biết: bạn phải trả thuế nếu số thuế phải đóng là 46E hoặc cao hơn. Nếu bạn hoặc đối tác có khoản tối đa phải trả là 45E thì bạn không phải đóng thuế nữa. Ít ra nó cũng tiết kiệm được đôi chút !.