Mỗi năm thì trung tâm nghiên cứu về giáo dục và thị trường lao động (ROA) đưa ra bảng báo cáo về tỷ lệ công việc làm so với tỷ lệ sinh viên mới tốt nghiệp. Báo cáo này tính toán để xem ngành học nào là có lợi thế nhất trong thị trường lao động. Bảng thông tin bên dưới là số liệu mới nhất ( 2015 – 2016)

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) schrijft jaarlijks het rapport Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Aan de hand van deze cijfers is gekeken welke opleidingen de beste arbeidsmarktpositie hebben.

Top 10 ngành MBO:

 • Ngành tàu biển
 • Vận hành kỹ thuật
 • Trồng cây
 • kỹ sư máy móc
 • năng lượng và IT
 • Quản lý cấp trung về kỹ thuật
 • Truyền thông, quảng cáo
 • Kỹ thuật viên phòng lab
 • Giao thông cảng biển
 • Tự động hoá (level 4)

Top 10 ngành MBO ế nhất

 • Thiết kế thời trang
 • Du lịch nghĩ dưỡng
 • Tự động hoá (level 3)
 • Cắm hoa và giao dịch thương mại về hoa
 • Thương mại
 • Huấn luyện viên thể thao
 • Chăm sóc thú nuôi
 • Ngành bán lẻ
 • Ngành thư ký
 • Ngành đồ hoạ đa phương tiện, thu âm
Top 10 ngành hot và ế cho hệ cao đẳng
Top 10 ngành hot và ế cho hệ cao đẳng

Top 10 ngành hot HBO

 • Kỹ thuật viên đo mắt
 • Cán bộ ngành hàng hải
 • Vật lý học
 • IT
 • Ngành học liên quan đến thuế
 • Phiên dịch cho người điếc/ thông dịch viên
 • Ngành học liên quan đến nông nghiệp
 • Quản lý tài chính
 • Giáo viên kịch
 • Hoá học

Top 10 ngành HBO ế nhất

 • Mỹ thuật
 • Ngành thần học
 • Tâm lý học ứng dụng
 • Nghệ thuật thị giác và thiết kế
 • Xã hội học
 • Văn hoá xã hội
 • Kinh doanh quốc tế
 • Quản lý thể thao, sức khoẻ
 • Giao1 dục thể thao và vận động
 • Du lịch nghỉ dưỡng
Top 10 ngành hot và ế cho hệ đại học ứng dụng
Top 10 ngành hot và ế cho hệ đại học ứng dụng

(nguồn: https://www.werk.nl/werk_nl/arbeidsmarktinformatie/achtergrond/top10-opleidingen-arbeidsmarktpositie)