Vögele heeft het faillissement, dat vrijdag in Amsterdam werd uitgesproken, zelf veroorzaakt door de interne financiering van de winkels te staken. Waarom niet is gekozen voor een normale bedrijfsbeëindiging wil het bedrijf niet zeggen. Door het faillissement is het personeel ontslag aangezegd en hebben schuldeisers en verhuurders mogelijk het nakijken.

Vogele nộp đơn phá sản vào hôm thứ sáu vừa rồi ở Amsterdam,  lý do đưa ra là họ dừng việc cung cấp tài chính cho các cửa hàng của họ. Tại sao không lựa chọn quy trình phá sản bình thương thì doanh nghiệp này không tiết lộ. Việc phá sản sẽ dẫn đến sa thải toàn bộ nhân sự, các chủ nợ và người cho thuê mặt bằng có thể sẽ mất hết tài sản. 

[het nakijken hebben = trong đoạn văn này có thể hiểu là sau khi công ty tuyên bố phá sản thì toàn bộ hàng hoá sau khi bán rẻ bán tháo xong, số tiền thu được sẽ dùng để trả nợ thuế, sau đó trả lương nhân viên, sau đó mới tới các nhà cung cấp. Như vậy nếu số tiền thu được về quá ít thì có thể chủ nợ và các nhà cung cấp cũng chả còn nhận được gì]

Het bedrijf verkocht eerder deze week al zijn filialen in Duitsland. Ook daar verdwijnt het modemerk, maar worden de zaken wel voortgezet door nieuwe eigenaren. In Belgie werden vorig jaar al 41 winkels gesloten, waarbij 210 banen verloren gingen. Eenderde van de Belgische zaken werd toen doorverkocht.

Tuần trước đó doanh nghiệp này đã bán toàn bộ chi nhánh ở Đức. Tại nước này thương hiệu này cũng biến mất, nhưng việc kinh doanh sẽ được tiếp tục bởi người chủ mới. Năm ngoái 41 cửa hàng đã đóng cửa ở Bỉ, mất 210 việc làm. Một phần ba cửa hàng ở Bỉ cũng đã được bán lại.

Geen animo / Không hào hứng
Voor de Nederlandse zaken blijkt volgens het bedrijf geen animo te bestaan. De curatoren die gisteren zijn benoemd gaan wel proberen om nog geïnteresseerde partijen te vinden. De winkels blijven voorlopig waarschijnlijk open. Het personeel blijft bij een faillissement standaard nog zes weken in dienst

Đối với thị trường Hà Lan thì doanh nghiệp này không có hào hứng để tồn tại. Người được uỷ thác hôm qua nói rằng họ đang tìm kiếm đối tác hứng thú với việc này. Chuỗi cửa hàng có lẽ tạm thời mở cửa. Nhân sự ở lại làm việc thêm sáu tuần theo tiêu chuẩn phá sản.

De rigoureuze ingreep bij de Zwitsers is het gevolg van een overname in november door het Italiaanse OVS die er toe zal leiden dat de merknaam in heel Europa gaat verdwijnen. Vögele zei toen nog toe ‘dat daardoor geen kaalslag’ bij de keten zal plaatsvinden.

Việc thắt chặt ngân sách mạnh mẽ ở chuỗi cửa hàng Thuỵ Sĩ này là kết quả của việc chuyển nhượng tháng 11 năm ngoái cho tập đoán OVS của Ý, tập đoàn này lúc đó đã đưa ra chỉ đạo là thương hiệu này sẽ biến mất trên toàn châu Âu. Vogele lúc đó cho rằng “việc này chả có gì ghê ghớm cả “.

OVS gaat de zaken in Oost-Europa, Zwitserland en Oostenrijk ombouwen tot zijn eigen formule. In Noord-Europa heeft het bedrijf, dat 52 miljoen euro voor de keten betaalde, geen interesse.

OVS sẽ xây dựng lại việc kinh doanh này theo cách của họ ở Đông Âu, Thuỵ Sĩ và Áo. Mặc dù đã trả 52 triệu Euro cho chuỗi cửa hàng này ở Bắc Âu, tập đoàn này không có hứng thú với việc kinh doanh ở đây. 

Verlies/ Lỗ
Vögele speelt al jaren met plannen om Nederland te verlaten. Vijf jaar geleden stond de keten, die hier in 1998 actief werd met de overname van vrijwel alle filialen van Peek & Cloppenburg, al op het punt de deuren te sluiten, toen het ruzie kreeg met vakbonden en UWV om een sanering. Daarbij moesten toen 42 van de 240 filiaalmanagers verdwijnen.

Vogele đã có kế hoạch rời khỏi Hà Lan trong nhiều năm. 5 năm trước đó, chuỗi cửa hàng hoạt động từ năm 1998 này, với sự xác nhập với gần như toàn bộ chi nhánh của Peek & Cloppenburg, đã ở ngay ngưỡng cửa của việc dẹp tiệm, lúc đó đã có ồn ào tranh chấp với công đoàn và UWV (sở lao động xã hội) về việc tái cấu trúc tài chính. Lúc đó 42 trong số 240 trưởng chi nhánh mất việc.

In de rechtszaken die daarop volgden, stelde het bedrijf al sinds 2002 verlies te maken in Nederland, telkens van circa twintig miljoen euro per jaar. Ondanks de sluiting van twintig filialen – waaronder de vestigingen in Amsterdam –  en een distributeicentrum is de situatie de afgelopen jaren niet verbeterd.

Trong vụ kiện theo sau đó, doanh nghiệp này đã báo lỗ từ năm 2002 ở Hà Lan, với con số khoảng 20 triệu euro mỗi năm. Mặc dù việc đóng cửa 20 chi nhánh – trong đó có chi nhánh ở Amsterdam và trung tâm phần phối, tình hình năm ngoái vẫn không khả thi hơn.

Webwinkelen/ cửa hàng online
Het afgelopen jaar is een groot deel van de modewinkels omgevallen of verdwenen of na een faillissement afgeslankt doorgestart, waaronder V&D, Manfield, Dolcis, M&S en Coolcat. Door de opkomst van modewebwinkelen is het voor fysieke winkels steeds moeilijker het hoofd boven water te houden.

Năm ngoái một phần lớn các chuỗi cửa hàng quần áo bị suy yếu hoặc biến mất hoặc cắt giảm chi nhánh, trong đó có V&D, Manfield, Dolcis, M&S và Coolcat. Sự ra đời của chuỗi cửa hàng online làm cho các cửa hàng truyền thống vất vả hơn để có thể tồn tại

Alleen modeketens die op prijs concurreren, zoals Primark, H&M en Zara of luxe bieden als Bijenkortf en Hudson’s Bay kunnen zich nog onderscheiden.

Chỉ có chuỗi cửa hàng mà cạnh tranh giá cả, chẳng hạn như Primark, H&M và Zara hoặc cửa hàng sang trong như Bijenkorf và Hudsen’s Bay có thể trụ được.

(nguồn: http://www.parool.nl/binnenland/charles-vogele-winkels-verdwijnen-uit-nederland~a4454376/)