NEDERLAND MOET WERK MINDER BELASTEN

HÀ LAN PHẢI HƯỚNG TỚI GIẢM THUẾ  

Nederland doet er verstandig aan de belasting op inkomsten uit werk te verlagen en het ontslagrecht te hervormen. Ook zou het goed zijn als de huurmarkt op de schop gaat en meer geld wordt geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling.

Sẽ là khôn ngoan khi Hà Lan hạ thấp mức thuế thu nhập cá nhân và cải tổ luật sa thải người làm. Cũng như việc thị trường cho thuê nhà cải tổ lại và nhiều tiền hơn cần được đầu tư vào nghiên cứu, phát triển.

Met deze aanbevelingen komt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) vrijdag. In het rapport zet de denktank uiteen hoe in Nederland, maar ook in andere ontwikkelde economieën economische vooruitgang kan worden geboekt.

Uỷ ban hợp tác và phát triển kinh tế (OESO) đưa ra những kiến nghị này hôm thứ sáu. Trong bản báo cáo, các ý tưởng không những cho thấy Hà Lan sẽ như thế nào, mà còn ghi nhận tiến triển của những nền kinh tế phát triển khác.

Volgens de OESO zou in Nederland de lagere belasting op werk kunnen worden gecompenseerd door hogere btw-tarieven. Verder zou het verstandig zijn als de arbeidswetgeving op de schop gaat. Nu nog worden vaste medewerkers te veel beschermd, aldus de denktank, die ook pleit voor het verlagen van de ontslagvergoeding.

Theo uỷ ban OESO, mức thuế thu nhập thấp có thể được đền bù bằng biểu thuế giá trị gia tăng cao hơn. Hơn nữa sẽ là khôn ngoan khi cải tổ lại luật lao đông. Hiện tại nhiều nhân viên với hợp đồng vô thời hạn được quá nhiều bảo vệ, điều này biện hộ cho việc giảm mức phí đền bù nghỉ việc.

Wat de huurmarkt betreft, pleit de OESO voor minder regels. Dat zou het aanbod van huurwoningen ten goede komen. Volgens de OESO belemmert de huidige ”starre” woningmarkt onder meer de arbeidsmobiliteit.

Liên quan đến thị trường cho thuê nhà, Uỷ ban bảo vệ cho việc ít quy định hơn. Điều này sẽ gia tăng cung trên thi trường cho thuê nhà. Theo OESO tình hình “cứng nhắc” hiện tại cản trở thị trường nhà ở bao gồm cả khả năng thuyên chuyển công việc.

Hypotheekrenteaftrek

Khấu trừ lãi suất vay mua nhà

Verder zou de hypotheekrenteaftrek bij koophuizen sneller moeten worden afgebouwd om de verhouding tussen huur en koop beter in balans te krijgen. Ook zouden huizenkopers beduidend minder moeten kunnen lenen dan 100 procent van de woningwaarde.

Ngoài ra việc khấu trừ lãi suất vay mua nhà phải nhanh chóng được xây dựng để giúp cần bằng mối quan hệ giữ mua và bán. Cũng như việc người mua nhà có thể vay được ít hơn 100% giá trị căn nhà.

Op het gebied van onderzoek en ontwikkelingen moet gerichter worden geïnvesteerd. Bedrijven die niet meedoen aan investeren in onderzoek, zouden ook niet moeten kunnen profiteren van de voordelen.

Trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển cần được tập trung đầu tư. Doanh nghiệp nào không cùng tham gia vào việc nghiên cứu, sẽ không được hưởng những ưu đãi

(nguồn: http://www.nu.nl/economie/4550784/nederland-moet-werk-minder-belasten.html)

Dịch bởi : L.V

Chỉnh sửa: Laura K