Vingroup bouwt nieuwe autofabriek in Vietnam ( Tập đoàn Vingroup xây dựng nhà máy ô tô ở Việt Nam)
Vastgoedontwikkelaar Vingroup is begonnen met de bouw van een autofabriek in Vietnam. Het project wordt geschat op een voorlopige waarde van 1 tot 1,5 miljard dollar.
Nhà đầu tư bất động sản Vingroup đang bắt đầu xây dựng nhà máy ô tô ở VN. Dự án này hiện tại được đánh giá khoảng 1 đến 1.5 tỷ đô

Dat schrijft persbureau Reuters zaterdag. De fabriek komt te staan in de stad Haiphong en er moeten onder meer auto’s en elektrische motors geproduceerd worden.

Thông tin này đưa ra bởi Reuters hôm thứ 7 vừa rồi. Nhà máy được đặt tại Hải Phòng và tại đây sẽ sản xuất bao gồm cả ô tô động cơ đốt trong và ô tô điện.

Vingroup is momenteel de grootste vastgoedontwikkelaar van Vietnam. Met de bouw van een autofabriek wil Vingroup zich nu ook op de zware industrie gaan richten. Eerder zette het bedrijf al stappen op de retail- en gezondheidsmarkt.

Vingroup hiện tại là nhà phát triển bất động sản lớn nhất Việt nam. Với việc xây dựng nhà máy ô tô thì Vingroup hướng tới đầu tư vào công nghiệp nặng. Trước đó công ty này đã đặt chân vào thị trường bán lẻ và sức khoẻ.

Vingroup wil een grote producent van auto’s worden in de Zuid-Oostelijke Aziatische regio. Het bedrijf stelt 500.000 auto’s te willen produceren in 2025. De eerste modellen moeten over twaalf maanden klaar zijn, zo stelt het bedrijf.

Vingroup muốn trở thành nhà sản xuất ô tô lớn nhất Đông Nam Á. Doanh nghiệp dự kiến sản xuất 500.000 ô tô vào năm 2025. Mẫu đầu tiên sẽ hoàn thành sau 12 tháng, nhà máy dự trù như vậy

Het is tevens de bedoeling dat er blauwdrukken van automotoren en belangrijke mechanische systemen van designers uit Europa en de Verenigde Staten worden geproduceerd.

Nhà máy này cũng có ý định sản xuất những mẫu thiết kế từ động cơ ô tô và các hệ thống máy chủ từ các nhà thiết kế đến từ Châu Âu và Mỹ.

Voor het project is een lening afgesloten van 800 miljoen dollar afgesloten bij de Zwitserse bank Credit Suisse.

Dự án này được vay 800 triệu USD bởi ngân hàng Credit Suisse của Thuỵ Sĩ.

http://www.nu.nl/economie/4905128/vingroup-bouwt-nieuwe-autofabriek-in-vietnam.html