Mindfulness: Je bent niet wie je denkt dat je bent

(Chánh niệm: bạn không phải là những gì bạn nghĩ)

———————-

Als je je identificeert met wat je doet en je ontleent daar je zelfbeeld uit, dan zul je je in bepaalde situaties behoorlijk vervelend kunnen voelen. Het is overigens wel hoe we collectief geconditioneerd zijn. De meeste mensen denken dat ze zijn wie ze denken dat ze zijn. Toch is dat niet zo. Je bent niet (alleen) degene die doet. Je bent veel meer dan dat. Je bent niet je gedachten, net zo min als dat je je gevoel bent. Je hebt gedachten en je hebt gevoel, maar je bent het niet. Je bent ook niet de rollen die je hebt in je leven. Je hebt een rol als kind, dochter, moeder, werknemer, etc. Maar je bent het niet.

Nếu bạn định vị bản thân bạn với những gì bạn làm và bạn mượn điều này để xây dựng hình ảnh về mình, thế thì trong một vài tình huống bạn sẽ cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên chúng ta lại hay đặt ra điều kiện một cách có ý thức. Hầu hết người ta nghĩ rằng họ là những gì mà họ nghĩ họ là như thế. Điều này không phải vậy. Bạn không phải là những gì bạn làm. Bạn là nhiều hơn thế. Bạn không phải là suy nghĩ của bạn cũng như bạn không phải cảm xúc của bạn. Bạn có suy nghĩ và bạn có cảm xúc, nhưng nó không phải là bạn. Bạn cũng không phải là những vai trò mà bạn phải thể hiện trong cuộc sống. Bạn có vai trò là người con, người chị, người mẹ, nhân viên…nhưng bạn không phải là những vai trò đó.

Bewust-zijn/ Ý thức

Wat je wel bent is het bewustzijn voorbij al die verschillende dingen. Je kunt dat ook duiden als de waarnemer of het bewustzijn voorbij je gedachten, gevoel, etc. Wij mensen zijn in staat om al deze dingen van een afstand waar te nemen. Vanuit je bewust-zijn te kijken naar die gedachten, gevoelens, rollen, etc. En die positie, die waarnemer positie, je bewust-zijn, dat stille, onveranderlijke punt in jezelf, is wie je werkelijk bent.

Bạn thật sự là cái ý thức vượt lên những điều đó. Bạn có thể xem như bạn chính là người quan sát vượt lên những suy nghĩ, cảm xúc…Con người chúng ta có khả năng quan sát những điều đó với một khoảng cách nhất định. Từ góc nhìn ý thức này bạn quan sát những suy nghĩ, cảm xúc, vai trò…Trong góc độ này, góc độ của người quan sát, bạn là ý thức, sự tĩnh lặng, một điểm không thay đổi trong bạn, chính thực là con người của bạn.

Wilskracht/ Ý chí

Je hebt misschien wel heel veel tijd en energie gestoken in iets wat niet echt is, maar wat je hebt gecreëerd in je hoofd in de vorm van gedachten. Als je je wil zet op zelfrealisatie, op zijn wie echt, maar dan ook echt diep van binnen bent, dan kun je direct de omschakeling maken. Zomaar, in een split second, door gebruik te maken van je wilskracht en de kracht van je keuze. Alleen voor de meeste mensen geldt dat hun wilskracht meestal niet zo sterk is en kiezen stellen ze vaak uit. Want ze willen dit en ze willen dat en dat ook nog hebben. Toch kun je je direct en op dit moment gelukkig voelen als je daarvoor kiest. Tegen jezelf zeggen: Ik ben wie ik ben en jij bent wie je bent, waar ik ook ben en wat ik ook doe of niet doe.

Có lẽ bạn mất khá nhiều thời gian và năng lượng mắc kẹt trong những gì không thật, nó chỉ là những gì bạn tạo ra trong đầu dưới hình thức dòng suy nghĩ. Nếu bạn muốn tập trung vào sự giác ngộ bản thân, cái gì là thực, những gì nằm sâu bên trong bạn, bạn có thể ngay lập tức tạo sự thay đổi. Có thể nói là, trong một khoảng khắc, bằng việc sử dụng ý chí và sức mạnh từ sự lựa chọn. Chỉ trừ khi hầu hết người ta cho rằng ý chí của họ không đủ mạnh và họ chọn trì hoãn nó. Vì họ muốn cái này, cái kia và cái kia nữa. Trong khi bạn có thể trực tiếp tìm đựợc hạnh phúc trong hiện tại nếu bạn chọn nó. Hãy tự nhủ với bản thân: Tôi là những gì tôi là , và bạn là những gì bạn là, bất kể tôi là ai hoặc những gì tôi làm hoặc không làm.

Op zoek naar geluk/ Tìm kiếm hạnh phúc

De kans is groot dat je altijd ergens op zoek bent naar geluk. Maar als je verwacht dat iemand anders dat aan jou zal geven, dan zul je teleurgesteld raken, want dat zit er nu een keer niet in. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Jij bent verantwoordelijk voor jouw geluk. Een Meester of je partner of je kind of wie dan ook maar, kan het  je niet geven. Hoeveel goeroes je ook volgt. Ook een goeroe kan je dat niet geven. Je moet het zelf doen.

Khả năng lớn là bạn luôn luôn tìm kiếm hạnh phúc ở đâu đó. Nhưng khi bạn kỳ vọng ai đó mang tới cho bạn hạnh phúc, thì bạn sẽ chạm vào nỗi thất vọng, vì nó không có ở đó. Nó không xảy ra. Bạn chịu trách nhiệm cho chính hạnh phúc của bạn. Người thầy hay người bạn đời hay con cái của bạn, hoặc bất kể ai, không thể trao nó cho bạn được. Dù cho bạn có theo bao nhiều thầy đi chăng nữa, thầy cũng không cho bạn được. Bạn phải tự tạo ra nó.

Dankbaarheid/ Lòng biết ơn

De uitnodiging is dan ook om je beperkende gedachtes te laten varen. Wanneer je dat doet zul je moeiteloos de dingen kunnen bereiken die je wilt. Elke keer dat je het geluk in jezelf zoekt, zul je je blij, warm en dankbaar in jezelf kunnen voelen. Dat gevoel en die dankbaarheid is altijd en overal aanwezig.

Lời mời của bạn vào lúc này là hãy để cho những suy nghĩ hữu hạn của bạn lắng xuống. Khi nào bạn thực hiện nó, bạn có thể đạt được điều bạn muốn mà không phải nỗ lực gì cả. Mỗi lần bạn tìm thấy hành phúc trong bạn, bạn sẽ cảm thấy sự vui vẻ, ấm áp và lòng biết ơn. Cảm xúc này và lòng biết ơn luôn luôn hiện diện khắp mọi nơi.

Verantwoordelijkheid/ Chịu trách nhiệm

Hoe zit het met de verantwoordelijkheid voor jouw geluk? Neem jij de verantwoordelijkheid voor jouw geluk in jouw leven? Of leef je het leven van een ander en voel je je regelmatig gespannen en vol stress? Verantwoordelijkheid nemen voor alles wat er gebeurt in je leven is een voorwaarde als je wilt zijn wie je bent en gelukkig wilt zijn. Zelfs God kan het je niet geven. Als dat zo zou zijn dan zouden we het allemaal hebben en ervaren. De reden dat God het je niet kan geven is dat jij zelf de schepper van jouw universum bent. Wij creëren alles wat er is, samen met elkaar.

Việc chịu trách nhiệm cho chính hạnh phúc của bạn thì sao? Bạn có chịu trách nhiệm cho hạnh phúc trong đời mình không? Hay là bạn sống cho người khác  khác và cảm thấy liên tục căng thẳng và đầy stress? Chịu trách nhiệm cho tất cả những gì xảy ra trong đời mình là điều kiện tiên quyết nếu bạn muốn bạn là ai và trở nên hạnh phúc. Thượng đế cũng không thể cho bạn điều này. Nếu có thì tất cả chứng ta đều có và trải nghiệm nó rồi. Lý do mà thượng đế không cho bạn được vì bạn là người tạo ra vũ trụ của chính bạn. Chúng ta cùng nhau tạo ra tất cả.

Loslaten/ Thả lỏng

Je bent ook geen slachtoffer maar de meester in je leven. We zijn met elkaar in staat onze omgeving te creëren zoals we willen. Toch maakt het niet uit wat je creëert want het creëren zelf zal je nooit 100% voldoening geven. Je natuurlijke staat is een staat van oneindigheid en verbinding. En gelukkig zijn in het leven in de vorm (in de wereld waarin wij leven) heeft beperkingen.  De uitnodiging is om meer te leren het leven in de vorm, in je dagelijkse realiteit, los te laten en de verbinding met andere mensen zoeken. Want alles is met alles verbonden. Realiseer je dat jij de ander bent, net zoals de ander jou is. We zien elkaar allemaal weerspiegeld in de ander en de ander weerspiegelt alles wat er in jou is.

Bạn cũng không phải là nạn nhân mà là người chủ nắm vận mệnh của mình. chúng ta cùng nhau có thể tạo ra môi trường sống mà chúng ta muốn. Dù cho bạn tạo tạo ra cái gì đi nữa thì bản thân nó không mang lại cho bạn sự thoả mãn 100%. Trạng thái tự nhiên của bạn là trạng thái bất tử và kết nối. Và hạnh phúc trong cuộc sống vật chất luôn có sự hữu hạn của nó. Lời mời ở đây là thả lỏng cuộc sống dưới hình thức vật chất, những gì diễn ra trong cuộc sống hằng ngày và tìm kiếm sự kết nối với mọi người. Vì mọi thứ kết nối với nhau. Nhận ra rằng bạn có ở trong người khác, cũng như người khác có trong bạn. Chúng ta là những tấm gương phản chiếu lẫn nhau và người khác phản chiếu tất cả những gì ở trong bạn.

Delen van liefde en kennis/ Chia sẽ yêu thương và kiến thức

Je aandacht te veel richten op het hebben van materiêle dingen zal je uiteindelijk niet gelukkig maken. Natuurlijk kan je leven er wel gemakkelijker en plezieriger door worden. Maar echt geluk zul je nooit in materiële zaken vinden. Je dient de wereld ook niet met het geven of willen hebben van dingen. Daarvoor is er teveel nodig. Wat je wel kan doen en wat veel meer waard is dan de dingen is het delen van je liefde en kennis. Want wat je geeft is wat je zult ontvangen. Je zult vervulling in je leven kunnen ervaren wanneer je een dienende houding laat zien aan andere mensen die hulp willen en nodig hebben. Niet aan degenen die dat niet willen en vooral aan de degenen die op jouw pad komen. Je zult ervaren dat jij voor sommigen degene bent die hem of haar de juiste antwoorden brengt.

Khi suy nghĩ của bạn hướng về những thứ vật chất thì rút cuộc nó không làm bạn hạnh phúc. Tất nhiên là cuộc sống của bạn dễ dàng hơn và nhiều tận hưởng hơn. Nhưng hạnh phúc thật sự thì bạn không thể tìm thấy nó trong vật chất. Bạn phục vụ thế giới cũng không phải là việc cho và nhận vật chất. Có quá nhiều thứ cần trên đời này. Những gì bạn có thể làm và có giá trị hơn vật chất là chia sẽ yêu thương và kiến thức. Những gì bạn cho là những gì bạn nhận. Bạn có thể trải nghiệm được ý nghĩa cuộc sống mình khi giữ thái độ phục vụ người khác khi họ muốn và khi họ cần. Không phải cho những người không muốn và đặc biết là giúp đỡ những người xuất hiện trên đường bạn gặp. Bạn sẽ trải nghiệ rằng bạn là người mang thông điệp cần thiết cho người đó.

Wat je geeft is wat je ontvangt/ Những gì bạn cho là những gì bạn nhận

Het is ook wat ik de afgelopen jaren zelf steeds meer ben gaan ervaren. Door het delen van mijn kennis en levenservaringen ben ik de afgelopen jaren steeds gelukkiger geworden. Want als je anderen helpt en minder ruimte geeft aan al die stemmetjes in jezelf, dan help je uiteindelijk niemand anders dan jezelf. In de wereld van de vorm zal dat waarschijnlijk anders gezien worden. Meer van: ik help jou… maar er is geen ander om te helpen, behalve jezelf. En hoe je het ook wendt of keert, de grootste voordelen zijn ook voor jou. En ook jij zult dat geluk kunnen bereiken wanneer je de verbinding voelt met alles en iedereen.

Đây là những gì tôi đã trải nghiệm trong nhiều năm qua. Bằng cách chia sẽ kiến thức và kinh nghiệm sống tôi đã có những năm tháng hạnh phúc hơn. Vì khi bạn giúp người khác và dành ít thời gian cho những suy nghĩ vẫn vơ trong đầu bạn, thì rút cuộc người bạn giúp không ai khác chính là bạn. Trong thế giới vật chất có thể sẽ có cái nhìn khác đi. Như thế này: tôi giúp bạn…nhưng chẳng có ai ngoài kia để giúp cả, ngoại trừ chính bạn. Và dù cho bạn nhìn thế nào đi nữa, thì người hưởng lợi lớn nhất là chính bạn. Và bạn sẽ chạm tới hạnh phúc ngay khi bạn kết nối với tất cả và với mọi người.

Leren hoe geluk werkt/ Học về bí mật của hạnh phúc

Als je ervoor gaat zorgen dat andere mensen gelukkiger worden, zul je zelf ook gelukkiger worden. Door andere mensen te leren hoe geluk werkt. Dat wil niet zeggen dat je zelf moet stoppen met groeien. Dat zal nooit stoppen. Je blijft ook gewoon werken aan je eigen persoonlijke groei. En tegelijkertijd help je anderen.

Khi bạn giúp người khác hạnh phúc, bạn sẽ hạnh phúc. Chúng ta học về hạnh phúc qua người khác. Điều này không có nghĩa là bạn ngừng trưởng thành. Điều này không bao giờ ngừng. Bạn vẫn sẽ tiếp tục hướng về sự trưởng thành của bản thân và đồng thời giúp đỡ người khác.

Breng anderen geluk/ Mang hạnh phúc đến người khác

Uiteindelijk zijn we allemaal op zoek naar vrede en geluk. Geluk willen brengen aan anderen brengt jezelf een veel groter geluk. Geef wat je nodig hebt en je zult het ontvangen. Wat doe jij in jouw leven voor anderen? Wat breng je deze wereld? En wat ontvang je daarvoor terug?

Rút cuộc tất cả chúng ta đều đi tìm bình an và hạnh phúc. Mang hạnh phúc đến cho người khác sẽ giúp bạn hạnh phúc hơn. Cho những gì bạn cần và bạn sẽ nhận được nó. Bạn làm gì cho người khác trong đời mình? Bạn mang gì cho nhân loại? Và bạn nhận lại những gì?

——————————-

Người dịch : T.Linh

(nguồn: https://www.confront.nl/artikelen/318-mindfulness-je-bent-niet-wie-je-denkt-dat-je-bent/)