Trình độ tiếng B2, người đọc có thể hiểu ý chính của đoạn văn phức tạp hay trừu tượng, bao gồm những trao đổi về mặt kỹ thuật hoặc từ vựng chuyên ngành. Người ở trình độ này có thể giao tiếp khá thông thạo và ngẫu nhiên các chủ đề khác nhau với người bản xứ mà không bị căng thẳng. Có thể sử dụng những đoạn hội thoại rõ ràng chi tiết với các chủ đề khác nhau, có thể giải thích quan điểm của mình trên một vấn đề gì đó

Kì thì B2 gồm có 4 môn : nghe, nói, đọc, viết

Hiện tại mỗi một tháng thì DUO có tổ chức một kì thi như vậy, sau khi thi thì năm tuần có kết quả

Giá một môn thi là 45e