Với những ai đến HL trước 2015 thì bạn chỉ thi 5 môn: nghe, nói, đọc, viết, kiến thức xã hội Hà Lan. Nếu trong kì thi A1 môn TGN bạn được hơn 37 điểm thì bạn được miễn thi nói. Bạn phải làm đơn gửi cho DUO yêu cầu được miễn thi môn này chứ họ không tự động có thông tin trong hệ thống.

Với những ai đến HL sau 2015 thì bạn thi 6 môn: nghe, nói, đọc, viết, kiến thức xã hội HL và thị trường lao động

Mọi thông tin chính thức về kì thi, bài thi mẫu đều có trên trang: https://www.inburgeren.nl/

Môn viết: 35 phút

Môn nghe: 45 phút

Môn đọc: 65 phút

Môn nói: 35 phút

Môn KNM (Kennis Nederlandse Maatschappij): 45 phút

Môn ONA (Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt) Nếu bạn đến sau 2015 thì nên chuyển đổi bằng cấp của bạn sang hệ thống giáo dục ở miễn phí (http://www.idw.nl/Orientatie-arbeidsmarkt.html)

——————-

Bạn nên tham khảo bài viết này để hình xung câu chuyện quanh kì thi Imburgering A2. Click vào đây