Có 4 loại đồ thị thường gặp: de grafiek, het cirkeldiagram, het staafdiagram, de tabel Mở bài: Đồ thị này nói về cái gì? các thông tin nào đang cần…
Continue Reading