Tiếng Hà Lan có 2 từ thể hiện sự phủ định: Geen & Niet. Geen chỉ dùng trong 1 vài trường hợp còn Niet được sử dụng nhiều hơn nên…
Continue Reading