Xưa giờ mình chưa nghe ai nói là thích học ngữ pháp cả, cái món gì mà khô như ngói, lúc nào cũng phải học thuộc lòng. Từ lúc lọt…
Continue Reading