WW-uitkering : nghĩa là trợ cấp thất nghiệp tạm thời , chữ WW viết chi tiết là Werkloosheidswet,  khác với bijstand-uitkering : trợ cấp xã hội) U kunt een WW-uitkering…
Continue Reading