1/ Bộ sách contact có 3 quyển tương đương với trình độ sơ cấp – trung cấp – cao cấp. Nhiều trung tâm ngoại ngữ ở Hà lan sử dụng giáo trình này để giảng dạy chương trinh thi B1 và B2

Contact 1: http://www.mediafire.com/download/vf3q0stixj63f8e/Contact_1.rar

Contact 2: http://www.mediafire.com/download/f91v44dnunra2a6/Contact_2.rar

Contact 3: http://www.mediafire.com/download/c9w9xy2a9qb6kqc/Contact_3.rar

2/ Quyển sách “Brieven en e-mails schrijven in het Nederlands” rất bổ ích cho việc có một cái nhìn tổng quát cách viết thư/ email từ lối viết giản dị đến lối viết thương mại. Nội dung phần thi viết A2 xoay quanh mấy lá thư này nhé.

http://www.cosmox.nl/boeken/e-mails-en-brieven-schrijven-in-het-nederlands-c-timmers-9789000344420