Cách tốt nhất để luyện đọc là đăng kí một thẻ thư viện ( tầm 40E một năm) và bơi lội trong đống sách ở thư viện đó. Một thẻ thư viện cho thể mượn được hơn 10 quyển sách một lần, một quyển thường là 3 tuần, sau đó bạn có thể gia hạn thêm 2 lần nữa

Trang web này chỉ cách người lớn đọc truyện cho trẻ em theo nhịp, bạn có thể đọc theo:

  • http://www.avi-lezen.nl/site/k-portal/kinderen.htm
  • http://oefensite.rendierhof.nl/
  • http://leestrainer.nl/Begrijpend%20lezen/groep3%20en/oefeningengroep3/oef1.htm

Một số trang web tin tức phổ biến:

  • www.nu.nl
  • www.geenstijl.nl
  • https://www.elsevier.com/
  • http://www.telegraaf.nl/
  • www.powned.tv